اشتغال به صنعت ماشین سازی در ایران امروز، هنر، جسارت، تلاش و نوآوری بی وقفه ای را می طلبد که جز از سر عشق و ایمان به آفرینش، دلیل و منطق دیگری نمی پذیرد.

 

دستگاه مورد نظر شما

جهت اطلاع راجع به کدام یک از ماشین آلات ذیل وارد سایت شده اید؟
 

تلگرام

کانال تلگرام ماشین سازی سپهرحمید

سئوالی دارید؟

در کانال تلگرام و در ساعات اداری آنلاین هستیم...

0936+353-3967

آمار پایگاه

محصولات

مجموعه دستگاه های شرینک پک

- دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک دوگانه سوز (برقی-گازی)

- دستگاه شرینک پک تمام اتوماتیک برقی

- دستگاه شرینک پک نیمه اتوماتیک دوگانه سوز (برقی-گازی)

- دستگاه شرینک پک نیمه اتوماتیک برقی

- دستگاه شرینک پک چهار طرف دوخت

- دستگاه شرینک پک با چهار سیستم دوخت مجزا

- دستگاه شرینک پک دوخت از بقل

- دستگاه شرینک پک کابینی

- دستگاه شرینک لیبل

- انواع دستگاه های شرینک پک سفارشی

 

مجموعه دستگاه های استرچ پالت و وکیوم

- دستگاه استرچ پالت ثابت

- دستگاه استرچ پالت گردان

- دستگاه استرچ پالت رول

- دستگاه استرچ کش رومیزی

- دستگاه وکیوم

- دستگاه برش اتوماتیک

- دستگاه دربند

- دستگاه فویل سیل

 

مجموعه دوخت پلاستیک

- دستگاه دوخت و برش پلاستیک پنوماتیک

- دستگاه دوخت و برش پلاستیک پایی (پدالی)

- دستگاه دوخت پلاستیک پنوماتیک

- دستگاه دوخت پلاستیک پایی (پدالی)

- دستگاه دوخت پلاستیک ال

- دستگاه دوخت پلاستیک عمودی

- دستگاه دوخت برنجی

- دستگاه دوخت رومیزی

آپارات

ماشین سازی سپهرحمید در آپارات

مجموعه ماشین آلات وکیوم و استرچ پالت مجموعه ماشین آلات شرینک پک مجموعه ماشین آلات دوخت پلاستیک

مديريت برنامه ريزي ماشين آلات پي دي اف چاپ ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
چهارشنبه ، 2 تیر 1395 ، 08:28

مديريت برنامه ريزي ماشين آلات

انجام مناسب موارد صحيح

مقدمه:

امروزه مديريت دارايي و تعميرات بايد در مركز برنامه ريزيها ي شركتها قرار گيرد تا با آماده نگهداشتن ماشين آلات و تجهيزات، بتوانند با افزايش راندمان و كاهش هزينه ها بتوانند اهداف اصلي را حمايت نمايند.

با توجه به استراتژي تعميرات جديد از جمله قابليت اطمينان در تعميرات، استفاده گسترده از سيستمهاي تعميـرات رايانـه اي (system maintenance Computer)(CMS) وابزارهـاي جديـد بررسـي شـرايط موجـود (Condition Monitorin) اين سوال مطرح مي شود:

آيا سيستم تعميرات در حالت كلي بايد نيازهاي واقعي صنايع امروزي را پوشش دهد يا صنايع گذشته را؟

آيا بطور كلي از اهداف فاصله نگرفته ايم و كوركورانه به استراتژي مديريت تعميرات وتكنولوژي تكيه نموده ايم ؟ بطور قطع موارد درست را انجام نمي دهيم.

در اين مقاله نيازهاي امروزه تعميرات با آمار نشان داده ميشودو با تاكيد بر ضرورت بـازنگري تعميـرات، پيشـنهادات و راهكارهايي براي تعميرات ارائه گردد.

 

 

تجهيزات و روشهاي توليد، مدرن و بسيار گسترده تر، سريعتر و وابسته به تكنولوژي شده اند.

سرمايه و هزينه هاي عملكرد بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته اند كه در نتيجه ضرورت عملكرد را با كاهش زمان توقف با طرح تعميراتي يا بدون آن ايجاب مي كند.

بررسيها نشان مي دهد كه در حدود ۹۰ %شـركتهاي فعـال در آمريكـا سيسـتم تعميراتـي را دنبال نمي كنند ودر نتيجهمنجربه از كار افتادن دستگاههاوتجهيزات مي شود.

بررسيهاي ديگر نشان مي دهد كه ۱۷ % از دارائيها براي تعميرات نامناسب هزينه مي شوند و در حقيقت يك سوم از نصف ( يك ششم)كارهاي تعميراتـي سـود خاصي ندارد.

بعنوان مثالي ديگر ۲۵ %هزينه صرف شده براي تعميرات در صنايع كاغذ در آمريكا بيهوده است.

اين آمار نشان مي دهد كه موارد ضروري يا تعميراتي درست انجام نمي شوند و دنياي صـنعت دنيـايي اسـت از زمـان و منابع محدود. مديريت داراييهاست كه بهره برداري از صنعت را حمايت مي نمايد و به احتمال زياد باقي ماندن شـركت را در ميدان رقابت تضمين مي نمايد.

خلاصه اي از دگرگوني در تعميرات:

در سالهاي اول قرن بيستم كه تجهيزات ساده بودند، زمان توقف مسئله چندان مهمي نبودولي امروزه پارامتر بسيار مهمي محسوب مي شود و از آنجا كه در گذشته هزينه توقف توليد نسبت به ارزش تجهيزات زياد نبود به محض وقوع نقـص فني، بلافاصله تعميرات انجام مي گرديد و شعار اين بود كه تا تعميرات پـيش نيايـد كـار تعميراتـي انجـام نمـي شـود و جهت جلو گيري از خرابي قطعات، حفاظت و نگهداري از دارايي، ديدگاههاي تعميراتي تغيير پيدا نمي كرد.

در حدود سالهاي ۱۹۵۰ يعني اواسط قرن بيستم نرخ توليد در پاسخ به نياز مصرف كننده ووجود كالاهاي صنعتي بطـور قابل توجهي افزايش يافته بود. در اوايل دهه ۶۰ مفاهيم تعميرات پيشگيرانه (PM) معرفي شد.

PM به اختصار تعميراتي است كه از بروز خرابي واز كار افتادن دستگاه جلو گيري مي كند.

با توجه به مفهوم (PM) طراحي، ساخت و نصب ماشين آلات آغـاز گرديـد. در سـالهاي اوليـه آغـاز PM مشـخص گرديد كه نرخ توقف مطابق انتظارات كاهش محسوسي نداشته وزمان بندي تعميرات همواره نمي تواند از خرابي ها يا مشكلاتي كه از قبل بوجود آمده جلو گيري كند. بعد از ايـن مـوارد سـلامتي تجهيـزات مـورد بهـره بـرداري پيشـنهاد گرديد. در نتيجه امكان پيدا كردن خرابيها زودتراز زمان وقوع ممكن شد. در سالهاي دهه ۷۰ ايده تحـت نظـر گـرفتن شرايط (Monitoring Condition) معرفي شد. اين نوع تعمير به تعميـرات پـيش گويانـه (PdM) معـروف شـد.

(-on) (CBM) (Condition based Maintenance) يا (Condition Maintenance)

(1)

هنگاميكه PdM با PM همراه باشد از خرابيهاي غيرمنتظره جلو گيري خواهد شد.

در دهه ۹۰-۸۰ صنعت غرب متوجه احتياج شديد به بالا بردن كيفيـت توليـد وروشـهاي آن شـد كـه در نتيجـه نيـاز بـه تعميرات، بطور جدي احساس مي شد.

مديران صنعت به اينكه بايد اعتماد قابل توجهي از عملكردوراندمان ماشين آلات داشته باشند يقـين پيـدا كردنـد. و پـر واضح است كه تعميرات بجا و بموقع پيشرفتهاي زيادي را باعث مي شود نفس تعميرات ديگرمانند خـدمتكار عمليـات نيست بلكه يك شريك واقعي ومسئول براي آماده بكار نگهداشتن با راندمان بالاي تجهيزات مي باشد.

در دهه ۹۰ رقابت چشمگيري در رابطه با كم كردن هزينه ها بدون قرباني كردن كيفيت بوجود آمد. خرابيهـا بـه دليـل تحت تاثير قرار دادن توليد و كيفيت قابل تحمل نبود. توسعه تعميرات با استراتژي ارتقاء تعميرات قابـل اطمينـان همـراه شد (Maintenance Centered Reliability): RCM و اين نـوع تعميـرات واسـتفاده از سيسـتمهاي كنترل همه گير شد.

در اوايل قرن جديد تعميرات پيش فعال (Maintenance Proactive) معناو كاربرد بيشتري پيدا كرد.

اين مفهـوم با هدف جلو گيري از خرابيها، افزايش عمر سرمايه و اطمينان خاطر بيشتر بطور چشمگيري رشـد نمـود تـا در اثـرايـن حركتها، تجهيزات بتوانند بيشتر، بهتر و با راندمان بالاتر كار كنند. اين استراتژي نيازمند متدهاي تكنولوژي بالا و مـدرن است و سيستمهاي جديد تعميرات بايد بر پايه هاي محكم از كيفيت تجهيزات، نصب مناسب و عملكـرد بهينـه بنـا شـده باشند.

جدول زيرنوع عمليات و راهكارهاي مطرح در رابطه با روشهاي مختلف تعميرات را بيان مي كند

نوع تعميرات

استراتژي(راهكار)

نوع عمليات

تعميرات تصحيح كننده

عمليات روي خرابي

(تعميرات تصحيح كننده)

تعميرات بعد از خرابي

تعميرات پيشگيرانه (PM)

سرويسهاي زمانبندي شده براي جلوگيري از خرابي و افزايش عمرقطعات

مراقبتهاي ضروري

(روغنكاري، تميزكردن، چك و بازرسي(

تعميرات مشروط و پيشگو (Condition Based Maintenance ) PdM/ CBM)

عمليات براساس مشاهده شرايط تجهيزات

سيستمهاي كنترل (اندازه گيري ارتعاشات سيستمهاي كنترل حرارت) و پيشگويي خرابي ها)

(Proactive Maintenance ) تعميرات پيش فعال (PrM)

پيش بيني در اختيار داشتن تجهيزات آماده به كار

انتخاب تجهيزات مناسب، قابليت تعمير بالا، اطمينان در عملكرد، احتمال وجود خرابي، گروه ويژه براي بازرسي دستگاهها جهت كنترل عملكرد

 

واقعيت تعميرات امروزه و ضرورت بازنگري:

با ايجاد تحول در تعميرات، شركتها پيشنهادات و موارد قابل اجرا را در عملكردوتعميرات مورد نظرقرار داده اند.

· توانايي پيدا كردن زودترعيوب واجازه به تصحيح

· بودجه عمليات وتعداد تعميركاران بخاطرتوسعه صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

· تجارب ارزشمندي با از دست دادن افراد مجرب و كار آزموده طي بازنشستگي هاي زودرس بـدون توجـه بـه تسخيرمعلومات آنها از بين ميرودو كاهش بودجه آموزش نيزبه اين فقدان دامن ميزند.

· با توجه به پيشرفت و توسعه تكنولـوژي در ماشـين آلات مشـكلاتي در رونـد تعميـرات ناشـي عـدم توجـه بـه كارهاي عمومي از جمله بازرسي وروغن كاري پيش پا افتاده بوجود آمد كه توجه به آنها بسيار حائزاهميـت است.

· اغلب خرابيها در اثر عدم توجه به تعميرات باز دارنده ايجاد مي شوند ( از جمله بروز خرابي زود رس ناشي از ناهماهنگي ويا رديف نبودن اجزاء يك چرخنده)

· تعميرات سريع و فاقد برنامه و با هزينه هاي زياد عملاً موفق نبوده است و در اين موارد معمولاً برعليه آثارمي جنگيم نه بر عليه مسئله اصلي.

يكي از روشهاي كاهش هزينه، حتي الامكان كم كردن نياز بـه تعميـر اسـت تـا در اثـرآن خرابـي هـا كـاهش يافتـه و ظرفيت توليد دستگاهها در حدود بيست درصد افزايش پيدا كند.

استراتژي (راهكارهاي) آسان و موثر:

اين مقاله بر انجام صحيح موارد درست تاكيد دارد يعني ابتدا پيدا كردن موارد صحيح و سپس انجام درسـت آن مـوارد علاوه بر تكيه زدن به راهكارهاي مختلف و تكنولوژي مدرن، اجازه دهيـد ابتـدا تعميـرات مقـدماتي را شـروع كنـيم و آشكارا مشخص نماييم كه كجا مي خواهيم برويم ويا عبارت ديگرهدف چيست و آنگاه مسيررا طراحـي كنـيم. ايـن ايده چيزي نيست كه بدست آيد و فراموش شود بلكه يك راه زندهو پويا است كهما را هـدايت مـي نمايـد تـا بتـوانيم تصميم گيري نمائيم. به عبارت ديگرهدف، مديريت برنامه ريزي سرمايه است نه صرفآ برنامه تعميرات و هدف كلي و موثرتر تعميرات پيش فعال است نه فقط تعميرتجهيزات. در سايه اين اهداف پيشرفت كار، توليد و سـود دهـي كمپـاني محقق مي شود.

اهداف برنامه تعميرات:

هدف از تعميرات برنامه ريزي شده حفظ فيزيكي دارايي و تجهيزات ودر دسترس بودن آنها جهت بهره بـرداري بهينـه مي باشد.

با توجه به مديريت ارزش موثر، اين برنامه در توليد و سود دهي شركتها بسيار حائزاهميت است و در ايـن ز مـان اسـت كه از تعميرات بايد به عنوان مركز سود نام برد.

گروه تعميرات بايد سخت كار كند تا هويت با ارزشي از خود نشان دهـد و بـا گـزارش موفقيتهـا بـه مـديران رده بـالا، هدف موثر وراندمان بالا را براي كل شركت مشخص نمايد.

براي پايه گذاري واستقراريك برنامه موثرمي بايست موارد ذيل را اجرا نمود:

۱ (ماموريت تعميرات ۲ (عملكرد تعميرات ۳ (هسته هاي با ارزش

۱ -ماموريت تعميرات:

اساس كار ماموريت تعميرات عبارت است از مهيا نمودن گروه عملياتي براي داشتن حداكثر راندمان در تجهيزات ودر نتيجه رسيدن به بيشترين سود پروژه با كمترين هزينه.

اگر ندانيم کجا مي رويم از مسير اصلي دور خواهيم شد

هدفهاي بدست آمده و مخصوص مي تواند علاوه بر انجام ماموريتهاي رضايت بخش، پيشرفتهاي مستمري را به ارمغـان آورد.

مهمترين مرحله اين است كه، اساس و بنياني را كه برنامه تعميرات روي آن بنا شده است واجرا مي شود بـه كاركنـان معرفي كرد.

۲ -عملكرد تعميرات:

براي تعيين عملكرد تعميرات، رعايت موارد ذيل الزامي است: ۱ .هدايت ورهبري توانمند ۲ .تدوين شرح وظايف گروههاي كاري از جمله كارگران و كارمندان ۳ .رعايت احترام به كليه كاركنان و خواسته هاي آنها ۴ .تلاش مستمر در جهت رسيدن به اهداف با آموزش ورقابت مناسب ۵ .ايجاد ارتباط با يكديگربا ديد بازوراستي و صداقت بين كليه كاركنان

۳ - هسته هاي با ارزش:

هسته هاي با ارزش نواحي عملكرد استراتژي را مشخص مي نمايد و بهموارد صحيحي اشاره دارد كه بايد بطور درسـت انجام شود. در ادامه به ۹ هسته مركزي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اشاره مي گردد.

موفقيت وتاثير آن مستلزم تلاش مستمر و پيگيري مداوم توام با دانش و معلومات اساسي اسـت و همـه مـوارد فـوق مـي بايست از سوي كليه مديران، پرسنل كاري و كارگران اجرا شود.

ارزش1: تعمیرات پیشگیرانه Preventive Maintenance (PM)

ارزش اين نوع عمليات بر حفظ دارايي (تجهيزات) تاكيـد دارد و بـا پيگيـري تعميـرات سـاده پيشـگيرانه از تعميـرات جـدي و اساسي به شرح جدول زير جلوگيري خواهد كرد.

نوع عملیات

فعالیت

نتیجه

مراقبت هاي ضروري

تميز كاري ، روغن كاري، بازرسي منظم، آچار كشي و تعويض قطعات جزئي

ازدياد عمرقطعات وتجهيزات

تعميرات با زمانهاي ثابت

روغن كاري، بازرسي و آچاركشي مطابق با جدول زمانبندي سرويس

بازسازي قطعات واستفاده از قطعات نو

بازسازي با توجه به جدول زمانبندي دوره اي

تعمير و بازسازي

دقت در زمان انتخابي جهت كاهش زمان توقف پروژه ها

حذف خرابي هاي زودرس

مراقبت هاي ضروري ، بالانس و هم راستا نمودن قطعات گردنده

توانايي تشخيص عيوب در مراحل اوليه جهت جلو گيري از خرابي هاي مهمتر از جمله خرابي ۲۵ %از ياتاقانها در اثرعدم روغن كاري بموقع

بازرسي براي سلامت عمومي تجهيزات

بازرسي تجهيزات و مشخص كردن خرابي هاي ناشي از نقصان روغن كاري

آگاهي اپراتوربه بازرسي روزانهوانجام آن آمادگي سرويس كاران ا براي انجام كارهاي روزانه

عمليات مداوم براي كاهش حجم كارهاي تعميراتي

انجام امور مقدماتي با بازده بالاتر

تدوين روشهايي براي اجراي تعميرات پيشگيرانه توسط طراحان

 

ارزش ۲: پيشرفتهاي مداوم ( در زمينه تجهيزات و روشهاي توليد)

تلاشهاي مستمر براي ارتقاء عملكرد تجهيزات، اجراي روشهاي تعميرات و دستيابي به حداكثر راندمان اسـت و در ايـن راستا كليه پرسنل بايد از اهميت اين تلاشها آگاهي داشته باشند.

فعالیت

نتیجه

پيشرفت در زمينه روشهاي تعميرات و مراحل آنها

· هدايت به سمت افزايش توليد ، كيفيت كارو كارآيي

· هدف تعميرات در حد بالا مي تواند ابزار بسيار قوي باشد

· استفاده از روشهاي بسيار متداول و عمومي در روغن كاري

(۷۰ %خرابي ناشي از روغن كاري نامناسب)

يشرفت در راندمان تجهيزات و قابليت تعمير

· ارتقاء تجهيزات درمحل بازسازي تجهيزات

· نقش افراد با تجربه در ارتقاءو پيشرفت كار

حل مشكلات و معضلات

· بررسي خرابي هاو علل بروز آنها

· مهيا نمودن آموزش براي پرسنل

 

ارزش ۳: مديريت

فعالیت

نتیجه

تشخيص اينكه چه كاري بايد انجام شود و اين كار در چـه زمـاني بايـد انجام شود

كار بايد انجام شود تا نياز به انجام كار رفع گردد

زمانبنـــــدي كـــــاركرد مـــــوثرو ماموريتهــاي كــاري بــا توجــه بــه مديريت زمان

تقريباً ۷۰ %طرحهاي تعميراتي نبايد كمتر از ۲۴ ساعت زودتـر اجرا شود يعني در حقيقت طرحهاي تعميراتـي بايـد زودتـر از زمان طراحي باشد

طراحي پـيش از زمـان بـراي انجـام كارهاي اساسي

· اين نوع عمليات مهـم اسـت زيـرا هركـاري بايـد در زمـان مناسب و بدون تداخل با كارهاي ديگر انجام شود

· توقفهاي برنامـه اي و زمانبنـدي شـده بـراي اجـراي برنامـه تعميرات در جهت پيشرفت برنامه هاي كاري

اساس تعميرات روي خرابي ها

· تعميرات توسط كد گذاري بايد انجام گيرد

مديريت تعميرات

اين قسمت تعميرات بايد ارجحيت يا بحراني بودن تعميرات را مشخص نمايد.

نگهـــداري و اســـتفاده مـــدارك و تاريخچـــه تعميـــرات و ســـرويس تجهيزات

· نگهداري مناسب مدارك بخصوص سيستم كامپيوتري

(Computerized Maintenance Management System) (CMMS)

 

ارزش ۴: انجام صحيح كار

كارهاي تعميراتي و كارهاي ديگر بايد با كيفيت مطلوب، راندمان بالا و بطور صحيح انجام شوند.

"كار درست طراحي شده، بايد درست و صحيح انجام شود. "

نكته مهم اينست كه زمان گران است و ارزش بي انتهايي دارد و در زمان هاي توقف كه ما هزينه هاي توقـف، كـارگر و مواد اوليه را بر دوش مي گيريم، بهتر است كه كارهاو طرحهاي تعميراتي در مرحله اول درست، صـحيح و بـا رانـدمان بالا بدون نياز به دوباره كاري انجام گيرد.

فعالیت

نتیجه

طــرح كــار قبــل از برنامــه زمانبندي

طراحي بدون اينكه زمان براي آن در نظر گرفته شود بايـد انجـام گيرد

اين مورد شامل مراحل كار، تجهيـزات وابـزار مـي باشـد در ضـمن ايمني هم بايد در نظر گرفته شود.

آماده سازي فضاي كـار قبـل از شروع كار

فضاي كار بايد در حد امكان آمـاده باشـد و لـوازم و ابـزار كـار در روشهاي انجام كار توسـط گـروه كـاري وانجـام دهنـده مهيـا ودر دسترس قرار گيرد

مديريت ايمني

ايمني تعميرات و طرح انجام پروژه ها در اولويت اول قـرار گيـرد و كليه پرسنل با فراگيري آموزشهاي لازم ، روز به روز امنيـت محـيط كار را افزايش دهند

در دسـترس بــودن اطلاعــات تكنيكي

· مشخصات تجهيزات ازجمله شماره، مـدل، توليـد كننـده، تـاريخ خريد و نقشه هاي لازم بايد در دسترس باشند

· قطعات يدكي سفارشـي وانبـار شـده بايـد ليسـت گـرددو بـراي تعميرات اضطراري در نظر گرفته شوند

كارهاي روزانه

روغن كاري ، بازديد سيستم لولـه كشـي ، بازرسـي وتنظـيم موتـور بايد در كارهاي روزانهو معمول تجهيزات قرار گيرد.

توسعه پروژه تعميرات

بازسازي متناوب قطعات

تعويض قطعات لازم در زمانهاي مناسب

پرسنل با احساس مالكيت بايد به دستگاهها نگاه كنند و با آنهـا كـار نمايند

 

ارزش ۵: كار گروهي

در اوايل سالهاي صنعتي تا سالهاي اخير، تعميرات همواره بعنوان خدمتكار و خدمتگزار عملكرد شناخته مي شد.

لـيكن امروزه با پيشرفتهاي روز بروز تكنولوژي، تعميرات در حد يك شريك مهم در انجام پروژه ها و بهره بـرداري بهينـه از ماشين آلات معرفي شده است

فعالیت

نتیجه

تداوم بررسي و نگرش به هدفهاي بهره برداري وتوليد

دستگاهها با تعميرات برنامه ريزي شده در جهـت اهـداف بهـره بـرداري از ماشين آلات با راندمان بالا هدايت مي شوند

حضــور تعميــرات بــراي حفــظ عملكـرد مناسـب بهـره بـرداري و راندمان بالا

افزايش آموزش جهت دستيابي به نيازهاي تعميرات

تبادل اطلاعات و ارتباط مؤثر

· استفاده از تمام پتانسيلها بمنظور برقراري ارتباط بيشتربا عملكـرد پرسـنل و نيل به افزايش راندمان مسئوليت در بهره برداري

· برگزاري جلسات زمانبندي شده با كاركنان عملكرد و ايجـاد فرصـتهاي مناسب براي انجام تعميرات در جهت افزايش توليد و بهره برداري

· عادت به نصيحت افراد بهره برداري به تعميرات بموقع

ارائـــه طرحهـــاي متنـــوع بـــراي تعميراتـي كـه بـه كمتـرين زمــان توقف نياز دارد

تعميرات و عملكرد كمك قابل توجهي بهم مـي نماينـد و بـا برنامـه ريـزي مي توان تداخل تعميرات و عملكرد را در بهره برداري به حداقل رساند.

 

ارزش ۶: مديريت خرابي قطعات و تجهيزات

خرابي ممكن است فيزيكي باشد مانند سوختن يك موتور الكتريكي ويـا اينكـه تجهيـزات كـارايي ورانـدمان مطلـوبي نداشته باشند از جمله يك پمپ كه نتواند دبي مناسب را در ارتفاع فراهم كند.

عليرغم تلاشهاي مستمر همه خرابي ها قابل پيش بيني نيستند. به هر حال در اين قسمت بايد ضمن جلو گيـري از خرابـي آنرا به حداقل ممكن رسانده تا از زمان توقف كاسته شود.

فعالیت

نتیجه

آگــاهي از بحرانــي بــودن عملكــرد تجهيزات ، بازرسـي و بهـره بـرداري مناسب از آنها براي حـداقل رسـاندن خرابي

· آناليز عملكرد تجهيزات اصلي و بررسي احتمال خرابي و انجام اقدامات لازم براي جلو گيري از خرابي

· ايــن عمــل بايــد بــا ديگــرفعاليتهــاي تعميراتــي بــالانس (متعادل) باشد

ارائـه طـرح براسـاس احتمـال وقـوع خرابي

اين مرحله شامل انتظار امكان خرابي هاي قابل توجه و طرح براي جلو گيري از احتمال وقوع

انجام اقدامات لازم براي جلو گيـري ز خرابي هاي خود القا

قبلاً در اين رابطه درقسمت ارزش ۱ بحث بهميان آمد.

آنـاليز خرابـي هـاو انجـام اقـدامات اصلاحي و باز دارنده

توجه به ارزش ۲ و طرح براي حل مسائل بوجود آمـده و حذف خرابي ها

با بررسي هر خرابي مي توان ر يشه اصـلي خرابـي را پيـدا نمود واين عمل باعث پيشرفتهاي بعدي مي شود

Root Cause Failure Analysis (RCFA)

 

ارزش ۷: پروژه هاي تعميراتي و خريد مؤثر

بهينه كردن هزينه هاي خريد و تعميرات:

كنترل كيفيت تجهيزات و مواد با كمترين هزينه در زمان طول عمر آنها

كنترل كيفيت سرويسهاي زماني

موفقيت ورضايت مندي دو طرف ( مشتري وفروشندهويا خدمات دهنده) (WIN-WIN)

ارزش۸: نيروي كارآمد و متعهد

معمولاً در فرآيند كنترل عوامل پارامترهاي مهمي ما نند پرسنل فني يا نيروي كارآمد جهت انجـام كارهـاي ضـروري بـا راندمان بالا و سريع فراموش مي شود.

موارد زيردر بالا بردن سطح كار پرسنل وارزش دادن به آنها اهميت دارند:

تداوم آموزش تاكيد مكررمباحث ايمني روشهاي انجام كار بررسي و كنترل بهره برداري و سلامت مالي مجموعه انجام تعميرات به روشهاي صحيح و پيگيري براي رسيدن به اهداف هدايت مديريت مؤثر تلاش براي فعاليت كليه پرسنل و مسئول بودن آنها اطلاعات درست فني تعميرات

ارزش۹: اطلاعات تكنيكي و مدارك لازم

فراهم كردن و دسترسي آسان به اطلاعات تكنيكي براي افرادي كه تعميرات را انجاممي دهند بسيار حـائزاهميـت مـي باشد و و بدون آن زحمات گروه تعميرات چندان موثر نخواهد بود زيرا اطلاعات كامل، راندمان و كيفيت تعميـرات را تضمين مي نمايد.

روشهاي تعميرات براي كارهاي اساسي قطعات يدكي، مشخصات واطلاعات تجهيزات و ماشين آلات گزارش تعميرات

جمع بندي و پيشنهاد:

مقاله ارائه شده در مورد تعميرات امروزهو آنچه بايد انجام گيرد تا صنعت به پيشرفت و سود دهـي بيشـتر برسـد، نوشـته شد.

كاملاً واضح است كه نفس تعميرات بايد بسيار سازنده باشد واز اجراي تعميـرات ماشـين آلات قابـل اطمينـان و آمـاده بكار بدست مي آيد. به حداقل رساندن زمان توقف، هزينه، مديريت كار بردي دارائيهـاو جلـو گيـري از تعميـرات از اهداف بسيار مهم تعميرات بشمار مي روند.

تعميرات شريك واقعي توليد مي باشد و براي تقويت اين واقعيت، بايد تفكرات را با ديد باز دنبـال نمـود و دانسـت كـه تعميرات بايد خود را به عنوان مركز سود دهي به اثبات رسان يده است و علاوه بر آن تعميرات كـم هزينـه بـا حمايتهـاي تكنيكي جاي تعميرات پرهزينه را بگيرد.

اين مقاله بنياني متفاوت از تعميرات را ارائه نموده است و در اين راستا راهكارهاي مختلفي مطرح شده است. به هرحـال براي تقويت و انجام جدي موارد ياد شده به روشها، طرحها، زمانبنديها، آموزش ودر دسترس بودن اطلاعـات تكنيكـي نياز مي باشد.

آنچه كه هميشه به آن مي انديشيم پيدا كردن موارد صحيح وانجام مناسب ودرست آنهـا اسـت و نبايـد آنقـدر درگيـر تكنولوژي مدرن و با سرعت امروزه شويم كه از تشخيص اساس و بنيان مناسب وريشه دار دور بمانيم.

نيروهاي تعميراتي براي انجام درست موارد، بسيار مهم هستند و اين كليدي است بسوي عملكرد با راندمان بالاتر.

نگاه عميق به سيستم تعميراتي و عملكرد آنها با ديد قوي و نافذ جهت تشخيص اين كه آيا موارد صحيح در حال انجـام بصورت مناسب و صحيح هستند يا نه، لازمو ضروري است.

SELECTED REFERENCES

a) John B. CROWE, "Maintenance and its impact on competitiveness and job security/ Dec 96

b) Keith MOBLEY," Are we missing something", /June 1998

c) Keith MOBLEY," Doing more with less", /Nov1998

d) Keith MOBLEY," Maximizing asset lifespan", /July 2003

e) Rod DELUCA," Maintenance Management", /July 1999

f) Ricky SMITH," Best maintenance practices always worth the trouble," /April2002

g) Arend ZWEEKHORST," Evolution of Maintenance," Oct 1996

h) John MITCHELL ," Maintenance in the 90s-A time of transition,"/Feb1997

i) Christer IDHAMMAR," Results oriented maintenance." July 1992

j) Stephen COVEY," The 7 habits of highly effective People,"/ 1989

k) Richard BALDWIN," Managing mill maintenance," /1990

نویسنده: موسسه جهاد نصر

منبع: سومین کنفرانس نگهداری تعمیرات

ماشین سازی سپهرحمید سازنده ماشین آلات بسته بندی (شرینک پک و استرچ پالت): WWW.SEPEHRHAMID.COM

آخرين ويرايش : شنبه ، 2 مرداد 1395 ، 08:38
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط شرکت نوید ایرانیان
English Arabic French German Italian Spanish Turkish

جستجو در سایت

درباره ما

ماشین سازی سپهرحمید در سال 1372 با هدف طراحی و ساخت ماشین آلات مدرن بسته بندی، در قم تاسیس گردید.

عمده فعالیت های ماشین سازی سپهرحمید ساخت انواع دستگاه های بسته بندی شرینک پک، وکیوم ، دوخت رومیزی ، استرچ، استرچ پالت، دوخت پایی ، دربند به دو صورت تولید سفارشی و انبوه میباشد.

ادامه مطلب ...

 

فیلم تبلیغاتی ماشین سازی سپهرحمید

* فیلم تبلیغاتی ماشین سازی سپهرحمید

 

 

فیلم ماشین سازی سپهرحمید در شبکه یک سیما

* ماشین سازی سپهرحمید در شبکه یک سیما

 

* برخی از مشتریان ماشین سازی سپهرحمید


* 8 دلیل برای خرید ماشین آلات بسته بندی از ماشین سازی سپهرحمید


* لطفا در انتخاب ماشین آلات بسته بندی خط تولید خود دقت کنید !

 

* مطالبی راجع به دستگاه بسته بندی شرینک پک

 

استعلام قیمت دستگاه (شرینک پک، استرچ پالت)

در صورتی که مایل به استعلام قیمت ماشین آلات بسته بندی (شرینک پک، استرچ پالت و...) هستید، فرم درخواست اطلاعات از مشتری را از قسمت دانلودها (اینجا کلیک کنید) به دست آورده و پس از تکمیل نمودن به شماره 02534233422 فاکس نمایید.

تبلیغات

تبليغات
تبليغات

معرفی یک محصول

 • دستگاه دوخت پدالی (آلومینیومی)
 • توضیحات:

  نام: دستگاه دوخت پلاستیک پدالی

  مدل : SH700.1

  مشخصات :

  رنگ الکترواستاتیک، برق تک فاز، قالب دوخت آلومینیومی، مجهز به دیمر

  طول دوخت و برش براساس سفارش قابل تغییر است. دستگاه به یک نفر اپراتور نیازدارد. سرعت بسته بندی به اپراتور بستگی دارد. عمل دوخت در کمترین زمان و فقط با یک ضربه پا صورت می پذیرد.

  این دستگاه مناسب مغازه ها و کارخانجات با تولید کم است. و تا کنون در صنایع مختلفی (اعم از خواروبار، کشاورزی، لوازم یدکی و ...) از این دستگاه استفاده شده است.

  نامهای دیگر دستگاه دوخت پلاستیک پدالی به شرح زیر است:

  وکیوم، پرس پایی، پرس پلاستیک، پرس میزی، پرس وکیوم، دوخت پایی و ...

  فیلم مصرفی: نایلون، سلفون. به طور کل انواع فیلمهای پلی اتیلن، پلاستیک و حتی فویل آلومینیوم

  کلمات کلیدی :

  بسته بندی، پک، دوخت و برش پلاستیک، سیل، سیلر، سپهرحمید، دوخت پلاست ، نایلون، سلفون، پلاستیک ، ماشین سازی، دستگاه ، ماشین آلات، SepehrHamid ، Pack ، packaging، فروش ، خرید، فروشنده

لینک های RSS

feed-image Feed Entries
کلیه ی حقوق برای ماشین سازی سپهرحمیدمحفوظ است
این سایت با نرم افزار مدیریت محتوای ملی ایرانیان ایجاد شده است
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های ایرانی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد